3D NLS

БИОРЕЗОНАНСЕН АНАЛИЗАТОР "3D-NLS ДИАГНОСТИКА”

3D-NLS

3D – NLS ДИАГНОСТИКА" е многофункционална, скринингова, биорезонансна апаратура, която чрез нелинеен системен анализ извършва тестване, контрол, оценка (остри, хронични и развиващи се патологии) и анализиране на моментното здравословно състояние на човека.
Биорезонансната апаратура „3D-NLS ДИАГНОСТИКА” e с графично-илюстративно съпровождане на информацията и автоматично текстово интерпретиране на резултатите от много и различни нива на тестване, които са разбираеми, както от лекарите, така също и от други обучени оператори или такива с базово медицинско образование.

Биорезонансната апаратура „3D-NLS ДИАГНОСТИКА” е незаменим помощник в ръцете на лекарите - специалисти, хомеопати, фелдшери, специалисти по медицинска рехабилитация, кинезитерапия и ерготерапия, а така също и на други специалисти свързани с благоприятно въздействие и възстановяване здравето на човека.
Апаратът „3D-NLS ДИАГНОСТИКА” се отнася към съвършено нов клас апарати, наречени „умни машини”.

Какво е това?
В резултат на многобройни изследвания в областта на енергоинформатиката е създадена принципно нова апаратура, способна да разруши бариерата между съзнателно и подсъзнателно.

Медицината е тази сфера на дейност, за която това има особено значение. Това е нова възможност за диагностика, която се различава от ултразвуковите изследвания и компютърни томографии, един незаменим инструмент в масовата профилактика и превенция здравето на населението.

Теоретичните и експериментални работи, които са направили възможно конструирането и създаването на биорезонансния апарат „3D-NLS ДИАГНОСТИКА”, са започнали още в началото на 19 век от инженерния гений на електрониката Никола Тесла.

Методът NLS-диагностика (нелинейна диагностика) от своя страна позволява да се оцени биоенергийното състояние на всеки човешки орган ПООТДЕЛНО. Резултатите от изследванията могат да се визуализират чрез топография на поразения участък или да са под формата на графични характеристики, даващи възможност да се анализират увреждания в тъканите на органите и следователно по-точно да се установи не само типа увреждане /възпаление или нарушение/, но и да се уточни диагнозата. Изследването се провежда чрез резонансно усилване на излъчванията от изследвания орган и снемане на показатели БЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ, а само чрез тригерни сензори (датчици).

3D-NLS ДИАГНОСТИКА
ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС НА ОРГАНИ И СИСТЕМИ

Диагностиката представлява високо-информативно изследване. То продължава до един час, след което получавате пълна информация за здравословното състояние на организма си, на всеки един орган и система
Този метод на изследване е максимално удобен за клиента – безболезнен, не изисква предварителна подготовка (гладуване и др.).

Той е напълно безопасен, без каквито и да е вредни влияния върху организма, безпроблемно се прилага на бременни жени, бебета, малки деца, възрастни хора, дори на по-тежко болни пациенти.
Изследването позволява да се открият начални стадии на заболявания (в т.ч. ракови и туморни) дори преди да са се проявили първите симптоми. Изследването позволява и да се прогнозира развитието на заболяването. По този начин можете да предотвратите настъпването на болестно състояние, да предприемете мерки за лечение и/или превенция.

Жизнените процеси, протичащи в организма, намират отражение в отдавна известните електрокардиограма и др.. Началните, скрито протичащи и дълбоки изменения в жизнената дейност на организма, едва започващите изменения в структурата на атомите и клетките , чието проявление е в нарушената хомеостаза на организма, могат да бъдат фиксирани и разшифровани само с помощта на най-новата Енергоинформационна Диагностика 3D-NLS ДИАГНОСТИКА

Диагностиката се извършва чрез проследяване дейността на мозъчните неврони. Както е известно, мозъка събира и съхранява информация за клетките, тъканите и вътрешните органи на нашият организъм. Чрез телеметрична обработка на данните с помоща на т.нар. система за нелинеен анализ (NLS – non-linear analysis system)** и на представяне виртуално изображение на човешките органи, позволява да се:

Диагностиката има много преимущества, някои от които са:

Да вземем за пример следните групи заболявания:

Изследването обхваща:

Основна функция:

1) Откриване на здравното състояние на тялото: Включително 12 системи от човешки тела и тестване на билкови продукти и храни.
2) Енергийна чаша: Тя може да ви помогне да се потвърди, ако продуктите и храните за здравето са добри или вредни за нашите органи;
3) Лечение и терапия: за органите

3D-NLS анализатор на подробности относно здравните функции:

1.Биодиагностика по тялото, без да навреди.
2.Възможност да се види здравния статус на вътрешните органи, а също така лесно да се знае здравни тенденции след 3-5 години.
3.Откриване на 12 системи за промените в тъканта на тялото,
сканиране със скоростта на светлината 100 000 точки в тялото, като се гарантира точността на откриване.
4.Бързо да помогне на клиента да разбере ролята на превантивна терапия на специфичният орган предварително.

Открива сегашно, минало състояние както и следващите 3 ~ 5 години, предразположение към заболяване .

Често задавани въпроси

Възможностите на апарата се използват в NASA (САЩ), а в последните години и масово сред цивилното население в Русия, Украйна, Полша, както и почти всички държави от западна Европа. Официално апаратурата е призната за медицинска в Русия, Украйна, Германия, Чехия и Англия.

- индивидуална, професионална и подробна консултация за здравословното си състояние;
- препоръки за превенция и лечение на здравословните си проблеми;
- препоръки за цялостна профилактика на здравето.


Методика на провеждане: