Вега тест

В първата половина на миналия век, немски лекари са предположили, че измервайки електрическото съпротивление на т.н. „енергийна канали” в човешкия организъм ще могат да попогнат при диагностиката на заболявания на вътрешните органи. В Съветския съюз тази тема дълго време се е намирала под възбрана, в основата си поради идеологически причини и съображения в частност, поради това, че въпреки, че са били безопасни, тези експерименти са се провеждали в това число и върху болни, намиращи се в немските концентрационни лагери - (Дахау, Бухенвалд, Аушвиц (Освиенцим), Щутхоф, Матхаузен, Арбайтсдорф, Заксенхаузен Ораниенбург, Биркенау, Треблинка, Майданек, и др.) през Втората световна война. В основата си методите (ВРТ и БРТ) са разработени от екипите на нацистите – д-р Йозеф Менгеле и неговите последователи - Кьониг, Тилон, Клайн и др. Те са първите успели научно да установят и докажат съществуването на енергийни (по подобието на кръвоносните) съдове по които протича енергията в човешкото тяло.  Енерго информационната медицина е ново направление в медицината. В Русия, САЩ, Япония и други страни (Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка) това е отделна медицинска специалност, която може да се практикува само от лекари  и стоматолози. Апаратурата, с която работим в кабинета съчетава настоящите водещи медицински техники с хилядолетния опит на китайската и източната медицина.
      Според методите, енерго-информационните параметри на организма, по определен и еднозначен начин характеризират състоянието му както в цялост, така и на отделни органи, системи и връзките между тях. Чрез измерване електрическите параметри в определени акупунктурни точки по повърхноста на ръцете и краката, може с висока достоверност да се оцени функционалното състояние на организма, да се установи конкретно заболяване, да се открият патологични процеси в ранен стадий и наличието на предразположеност към определени заболявания. Освен това, този метод, прониквайки секретно в Русия се е прилагал за лечението на кремълските партийни босове ...
Впоследствие методът, не само толкова бързо се  е разпространил за лечение в Съветския съюз (тъй като в света е станал вече широко известен), но е предобил и своето второ раждане или усъвършенстване. Не е трудно да се досетим, че малко по-информираните може да снемат по-голям спектър електрически характеристики, а това е осъществимо приизползването на променлив ток. По този начин се  е родил новия метод в основата си почивайки на метода на д-р Фол, но значително превъзхождайки го по своята универсалност – методът на вегето-резонансното тестване (ВРТ), използвайки за диагностицирането изменението на импеданса на променливия ток в широк диапазон от чистоти – от 5 ГНц до десетки кГНц.
Естествено, всичко това не е станало изведнъж. Още по времето на СССР на 6 юня 1989 год. е било прието Постановление на Съвета на Министрите на СССР № 211 –  „За развитие на биорезонансната диагностика и терапия”. За реализацията на тази идея още по това време СССР е отделил 500 млн. рубли. ЦК на КПСС е поставило много тежка и сложна задача: „В случай на извънредни ситуации и обстоятелства (например, в хода на военните действия), в условия на дефицит на лекарствени препарати и средства за диагностициране, следва да се разработят прости, но същевременно ефективни начини за лечение, такива като биорезонанса”. Апаратите, създадени през този период, са ги вземали със себе си космонавтите по време на полет. С тази апарати са минавали на изследване и лечение спецконтингента на руските воини в Чечения. В последствие Министерството на отбарана та Русия, е взело тази апаратура за биорезонансната диагностика за широка употреба и в момента тя се използва, в частност дори за проверка на военно служащите и донаборниците дали употребяват наркотични вещества.  Създадени са неедно поколение прибори за биорезонанса, като всако от тях става все по-чувствително и надеждно и „по-умно”.
Разбира се, биорезонанса не е чудесна панацея да лекува от всичко. Но биорезонасния метод сполучливо допълни класическата медицина, показвайки своите преимущества: Биорезонанса позволява да се избере лекарствената терапия напълно индивидуално, а не по „Усреднен” ред, както се продават дозировките на лекарствата в момента по аптеките. Това също позволява да се избегнат индивидуалната непоносимост и алергични реакции. В компютърната памет са заложени чистотните характеристики на по-голямата част от известните ни лекарства. Така също, подбирайки лекарствата в съотвествие с чистотите на организма, може да се подбере най-добрия безвреден, поносим и подходящ за всеки пациент препарат, който при желание може да си закупи от аптечната мрежа. По този начин могат да се тестват продуктите за хранене, нужните на организма витамини, биодобавки, козметични средства и т.н. ...