Биорезонансна терапия

Терапевтичните възможности на апаратурата позволяват да се  лекуват  изключително  голям  кръг  от  заболявания чрез :
- заготвяне на индивидуални за всеки пациент медикаменти ( зареждане на честотната биоенергийнорезонансна  матрица ) на базата на хомеопатията и биорезонанса ;
- ендогенна  и  екзогенна биорезонансна  терапия ;
- електропунктурна терапия  по  биологично  активни  точки  и  зони;
- пълна детоксикация на организма
-  фиксирани резонансно-честотни програми за лечение на заболявания причинени  от  вируси, бактерии,  гъбички и  хелминти ;
Същевременно апаратурата дава възможност да се тестват индивидуално на всеки отделен пациент за ефективност, целесъобразност, поносимост и дозировка вече изписани и приемани от него лекарства, т.е. да  се  коригира  завишена  или  недостатъчна  доза.
В Р България прилаганите в кабинета методики спадат към неконвенционалните методи на лечение, но  в  други  европейски страни  и в Русия те са приети за официални и рутинни методи за изследване и лечение. Като учебна дисциплина се изучават в редица  Медицински университети в цял свят.

Здрав човек

 биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна

Болен човек

 биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна

                   ОСОБЕНИ   ПРЕДИМСТВА   НА   АПАРАТУРАТА
1. Експресна  и ранна  диагностика  на  ракови  и  предракови  заболявания,  доброкачествени  и злокачествени  тумори  и  кисти,  на  наследствена  предразположеност  към  тях  и   възможност  за  корекцията  на  такава.
2. Откриване  и  ликвидация  на  геопатогенни,  радиоактивни,  електромагнитни  и  токсични  натоварвания,   които  отключват  редица  заболявания  или  влошават  тяхното  протичане.
3. Препоръчителен индивидуален  подбор  на храните  при  наднормено  тегло,  захарен диабет, панкреатит,  чернодробни,   стомашно-чревни,  ендокринни,  кожни  и  други  заболявания.
4. Диагностика  и лечение  на  паразитарни,  бактериални,  вирусни  и  гъбичкови  инфекции  в  активно  и  латентно(спящо)  състояние,  включително   на  вродена  и   наследствена   информация  за  такива.
5. Откриване  по  неинванзивен  път  на  болестни  процеси  в  труднодостъпни  области (черепна,  гръдна,  коремна  кухина,  таз).
6. Корекция  на  свръхчувствителност  към  стоматологични  и  ортопедични  материали  и  протези.
7. На практика е възможно инвертиране на всеки проблем в организма  и  превръщането  му  в  "антипроблем".
Може да се проследи в кой  орган какъв процес се формира  и каква е неговата давност (остър, хроничен, наследствена предразположеност и др.)

 биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна биорезонансна диагностика Варна

Методът за биорезонансна терапия е строго индивидуален. Пациентът се включва  към апарата,  който определя моментното състояние и въз основа на него се откриват  болестните  и  здравословните  трептения  на  организма и ги селекционира. По  време  на  сеанса   патологичните   трептения  непрекъснато  намаляват (до нула), а физиологичните  се  усилват. Така в  края  на  процедурата  се  постига  едно оптимално състояние за всеки човек, което се  записва  като препарат и  в течение на седмици и месеци напомня  на  организма  да  функционира съобразно постигнатия оптимум. Лекувайки  причината за един  здравословен  проблем,  се преодоляват и други  нарушения,  хармонизира се човешкото тяло като  цяло  и  се  връща  към неговата  "златна  среда",  към  индивидуалната  му  норма - различна  и  специфична  за  всеки  отделен  пациент.