Изследователски кабинет по енергоинформационна медицина

биорезонанс

В  кабинета  се  изследва и извършва  прецизна  диагностика  и  лечение  на  широк  кръг  заболявания. Апаратно-програмният  комплекс,  с който  работи  кабинетът е от най-съвременните в  България  и на  Балканския полуостров. В апаратурата се съчетават  водещите  изследвания от  САЩ, Германия, Русия , Франция, Китай и др. медицински  изследвания  с хилядолетния  опит  на  китайската  и  източната  медицина. Диагностиката  е  напълно  безвредна и  почива  на  базата на  специфичните резонансни честоти на всеки орган, меридиан, препарат и т.н., собствените  вълнови  импулси  на човешкото  тяло,  без  използване  на  външни  източници  на  лъчение. Може  да  се  прилага  на  болни  от  всякакви  възрасти,  бременни  жени и  малки  деца. Тя  позволява да  се  открият измененията  в  организма   преди  появата  на  заболяването.
 Методиките  позволяват  не  само  детайлно  диагностициране,  но  и  зареждане на място  на  индивидуални  лечебни  препарати. Те  са  на  основата на  хомеопатията  и  биорезонанса  и се  тестват  за  всеки  отделен пациент за индивидуална  ефективност и дозировка. Лечението  се  извършва  по  изключително щадящ организма начин, без използване на химически  вещества. Точността  на  диагностиката  и  ефекта от лечението все повече се доближава до 100 %.
 Методът е изключително добър  в това, че се лекува и отстранява причината на заболяването, а не се третира следствието.
      При пациентите избрали да се лекуват в кабинета, които стриктно спазват инструкциите, се регистрира изчезване или значително намаляване  на симптомите, подобряване на общото състояние и тонус на организма. Изключително добре се повлияват заболяванията на храносмилателния тракт, пикочно-отделителната система, болки в опорно-двигателната система, хормонални нарушения, затлъстяване, чернодробни заболявания, кожни  проблеми, алергии, депресии, фобии,  вегетативни  нарушения и  много други.