Тест по Фол

Методът за електроакупунктурна диагностика и терапия, разработен от немския лекар Рейнхолд Фол се прилага с голям успех почти от половин век в над 50 страни по света. Методът е получил висока оценка от различни лекари специалисти и медицински експерти. Използва се и в NASA. През 1966 г. проф. Р. Фол получава висока оценка и е награден със златен медал от Ватикана за авторството на този метод и за създаденото от него Международно общество за акупунктура по Фол. През последните години методът придобива все по-широка популярност във все повече страни по света.
Основната концепция на д-р Фол се основава на класическата Източна акупунктура. Предложената от Р. Фол методология е позволила експериментално и клинически да се докаже пряката връзка между известните биологичноактивни точки (БАТ) с конкретните органи и тъкани. Използването на специализирана електронна апаратура позволява да се дешифрират сигналите, получавани от БАТ и да се преведат на понятен за лекаря език - езикът на етиологията, патогенезата, нозологическата диагноза и локализацията на огнището на заболяването.
    Много важна съставна част на метода на проф. Фол е се явява тестванетона медикаментите. Теорията на това явление още не е напълно изяснена, но натрупаният емпирически опит от приложението на методиката е доказал нейната способност за подбор на най-ефективните за конкретния пациент препарати.
    ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕТОДА:

Апаратура за електроакупунктурна диагностика, представлява  устройство с електронен блок за управление и различни сонди, предназначени за измерване проводимостта и потенциала на различни акупунктурни точки върху човешкото тяло. Получените данни се обработват от компютърна програма и резултатите се извеждат в графичен, табличен и текстов вид на екран и на принтер.

Извършва функционална диагностика на състоянието на органите, системите и тъканите по показателите на техния енергиен баланс, а след това определя индивидуалната за всеки пациент терапия, с точно дозирани по вид и количество медикаменти.
Чрез измерване на отклонението в енергийните показатели на биологично активни точки (БАТ) може да се установи заболяване в най-ранен стадий, дори още преди пациентът да е усетил някакви симптоми.
Този метод дава възможност:
• да се установи наличието на бактерии, вируси и паразити в организма;
• да се определи алергенът, причинител на дадена алергия;
• да се определи видът на заболяването, неговият стадий на развитие (възпалителен процес, остро или подостро заболяване, дегенеративен процес или комбинация от заболявания);
• да се установи ДАЛИ и КОЙ медикамент е подходящ за пациента;
• да се тестват храни, билкови препарати, витамини, течности, бижута – как въздействат върху пациента.
Малко история
Методът Електро-акупунктура по Фол (ЕАФ) е открит и развит в Германия от д-р Фол. Той се разболял от рак на пикочния мехур, но не бил съгласен с конвенционалния медицински подход и намерил решение на своя проблем чрез прилагане на акупунктура. След това той водил активен живот още 20 години.
През 1953 г. д-р Фол и неговият приятел Ф. Вернер (инженер по електроника), след дълги медицински и технически изследвания, открили, че физическите свойства на кожата на човека в китайските точки са много по-различни от всички останали точки на човешкото тяло. Те изплозвали много чувствителен измервателен уред, с който установили, че съпротивлението на кожата във всяка акупунктурна точка е 20 пъти по-малко, отколкото останалите. След това открили, че точките могат да се отклоняват от нормалмалната стойност на съпротивление, в зависимост от здравето на пациента. Третото откритие направили случайно. Установили, че при поставяне на подходящото лекарство в контакт с тялото, ненормалният сигнал от точката може да се върне към нормата.
Всичко това създало нов метод за диагностика и лечение, базиращ се на комбинацията между Китайската медицина и съвременните технически открития.

Mетода ЕАФ и  ХОМЕОПАТИЯТА
Изследвания, доказващи силата на хомеопатията:
1. Регистрирано е действието на някои хомеопатични препарати върху патогенни бактерии. Тези нежни и безвредни лекарства могат да преборват някои патогенни микроорганизми, резистентни към много антибиотици.
2. Изследвани са гъбични инфекции и тяхното хомеопатично лечение.
3. Открити са и доказани хомеопатични медикаменти за вирусни инфекции.
4. Намерени са хомеопатични лекарства (ХЛ) за балансиране на чревната флора.
5. Потвърден е ефектът на ХЛ при паразитни инфекции.
6. Други.
ФОЛ метода:
• неинвазивен и безвреден метод за диагностика на пациентите;
• открива съществуващи болестни промени в напреднал стадий;
• открива заболявания в начален стадий;
• определя дали лекарствата, които вземате в момента Ви помагат, вредят или нямат значение за лечението Ви;
• установява най-подходящия медикамент за Вас;
• определя причинителя на Вашата алергия;
• показва кои храни Ви вредят и кои са полезни за Вас;
• проследява промените от предписаната терапия, като дава възможност да се коригира във всеки момент, за да получите най-доброто лечение.