Скенар терапия

СКЕНАР е абревиатура от имената на уникалния метод за въздействие върху човешкото тяло и на използвания за целта уред: Самоконтролируема Енерго-Невро Адаптивна Регурация, респ. Самоконтролируем Енерго-Невро Адаптивен Регулатор.
Уредът е бил разработен като част от съветска космическа програма. Целта е била да се създаде малък, енергоикономичен и преди всичко високо ефективен прибор, който да поддържа във върхова форма здравето на космонавтите, при това без да се използват класически медикаменти – един универсален неинвазивен регулатор на телесните функции – мечтата на всеки медицински специалист.

Изхождайки от принципите на класическата китайска медицина - акупунктура и зонален контактен масаж и достиженията на съвременната електротерапия, СКЕНАР великолепно съчетава свръхмодерната електронна технология с древното лечителско изкуство на Изтока.
СКЕНАР става достъпен на широката общественост след демократичните промени в Русия и намира все по-широко приложение в целия свят.
През 2002г. апаратът е сертифициран от British Standards Institution, а през 2006 получава сертификат CE mark от SGS Group.

СКЕНАР е едно великолепно съчетание на модерната електронна технология с древното лечителско изкуство на Изтока. Поради това, независимо от своите специфични особености, СКЕНАР-терапията почива на същите, издържали проверката на хилядолетията, основни терапевтични принципи, както и традиционната източна медицина.

СКЕНАР е първото в света електротерапевтично устройство, работещо на принципа на реална интерпретираща биологична обратна връзка (БОВ) между апарата и тялото. Отчитайки постоянната промяна на кожния импеданс в резултат на оказваното въздействие, СКЕНАР непрекъснато модулира формата и силата на сигнала. В хода на терапевтичния процес, всеки сигнал на уреда контролира телесната активност и в същото време е контролиран от постоянно променящото се състояние на организма. Поради това, всеки следващ сигнал е различен от предхождащия, което предотвратява привикването към въздействието, преди организмът да е генерирал достатъчно количество невропептиди, необходими за преодоляване на патологичния процес и възстановяване на хомеостазата.

Приложение

Чрез оптимизиране процесите на саморегулация и самовъзстановяване на човешкия организъм СКЕНАР активира потенциалния резерв и ендокринно-имунния отговор на организма, нормализира обменните процеси и нарушените функции, намалява изразеността на патологичните процеси и рязко ускорява оздравителния процес. Натрупаният огромен практически опит показва, че почти няма болест, която да не се повлиява благоприятно от тази терапия. Ефективността на моно-СКЕНАР-терапията достига средно 90% (при 60% - пълно клинично оздравяване, а при 30% - значително намаляване на оплакванията и подобряване на общото състояние).

 

Използването на СКЕНАР е показано във всеки стадий от лечението на заболяванията на:

Общите СКЕНАР-процедури укрепват имунната система, повишават устойчивостта на организма, подобряват работоспособността и жизненият тонус и като цяло оказват благотворно влияние върху здравето. Постига се отлично и бързо възстановяване след стрес, физическо и умствено натоварване.