БИОРЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА

Енергийно състояние

Апаратурата е предназначена за провеждане на функционална, топична, нозологична и етиологична диагностика, което включва:

Диагностицират се натоварености на организма, които с обикновените методи на изследване не могат да бъдат регистрирани и които играят съществена роля при възникването, протичането и лечението на заболяванията: